0916.01.87.87

Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Giống cây trồng

Quang minh tập trung nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh, thích ứng với các biến đổi khí hậu và thị hiếu người tiêu dùng, tiếp cận xu thế của thế giới về chuẩn mực chất lượng và an toàn sản phẩm.