Chiến lược:

  • Nhận thức được xu thế phát triển của Thế giới và khu vực, sự thay đổi thị hiếu xã hội cũng như tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp, nên ngay từ ngày đầu thành lập, Công ty đã xác định chỉ có KHCN mới giúp được Công ty nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng với yêu cầu của thị trường và thực tiễn sản xuất.
  • Để có thể đi nhanh và tiến xa, Công ty đã định hướng cần phải đẩy mạnh việc khai thác nguồn lực xã hội vào cùng phát triển. Theo đó, Công ty đã mở rộng hợp tác với các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các doanh nghiệp trong hợp tác chuyển giao tiến bộ KHCN. Đặc biệt, Công ty đã và đang hợp tác với các chuyên gia có kinh nghiệm trong lai tạo, chọn lọc, sản xuất giống lúa thuần, lúa lai F1, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân viên…
  • Công ty TNHH Nông nghiệp Quang Minh định hướng phấn đấu trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất theo chuỗi giá trị, để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và cho người sản xuất. Từ một đơn vị chỉ kinh doanh giống lúa, đậu tương, lạc… phổ thông, đến nay Công ty TNHH Nông nghiệp Quang Minh trở thành doanh nghiệp KHCN sở hữu bản quyền một số giống lúa thuần, lúa lai chất lượng, có đội ngũ cán bộ, chuyên gia vững vàng đủ điều kiện có thể tham gia thực hiện các đề tài cấp Nhà nước, cấp ngành…