0916.01.87.87

Nông sản an toàn

  • Được sản xuất từ giống bản quyền của Công ty. Hàng năm, Công ty thường xuyên duy trì việc chọn lọc, đảm bảo giống giữ được những đặc tính tốt vốn có về khả năng chống chịu sâu bệnh, chất lượng nông sản.
  • Phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ, bền vững theo chuỗi giá trị với giống phù hợp từng vùng sinh thái.
  • Tuân thủ Quy trình sản xuất an toàn, sản phẩm sản xuất đảm bảo không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.