Tầm nhìn – sứ mệnh

TẦM NHÌN

Quang Minh phấn đấu trở thành doanh nghiệp cung ứng giống cây trồng chất lượng có uy tín ở Việt Nam.

SỨ MỆNH

Quang minh cam kết mang đến các giải pháp phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, nhằm hiện thực hóa ước mơ mong nâng cao thu nhập và điều kiện sống của nông dân Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Năng động – Sáng tạo – Chuyên nghiệp

Công nghệ nổi bật

Công nghệ chọn tạo giống cây trồng

Quang minh là doanh nghiệp KHCN trong lĩnh vực giống cây trồng, chủ động đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các giải pháp đột phá, đi trước và định hướng thị trường. Cùng đội ngũ các bộ, chuyên gia có trình độ đại học và trên đại học, đội ngũ công nhân lành nghề hoàn toàn làm chủ công nghệ chọn tạo giống tiên tiến, nhằm đáp ứng tốt nhất với yêu cầu sản xuất và biến đổi khí hậu 

Lĩnh vực kinh doanh chính

Nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất kinh doanh giống cây trồng

Quang minh tập trung nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh, thích ứng với các biến đổi khí hậu và thị hiếu người tiêu dùng, tiếp cận xu thế của thế giới về chuẩn mực chất lượng và an toàn sản phẩm.

Quang Minh luôn nỗ lực tự hoàn thiện,liên tục cải tiến để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả trong mọi hoạt động, đem đến cho người dân Việt Nam những sản phẩm có giá trị gia tăng với chi phí hợp lý, an toàn cho sức khỏe.

Giống cây trồng

Vật tư và dịch vụ nông nghiệp

Nông sản an toàn

Giống cây trồng

Vật tư và dịch vụ nông nghiệp

Nông sản an toàn